Schansweg 1, 9913 PH Eenum
tel: 0596-572736
email:info@dehofenier.nl
logo

 

dé Hofenier
Tuinjournaal 

 

Tuinjournaal voorjaar 2014

Het is weer voorjaar,de dagen worden langer en de frisse lucht trekt ons de tuin in.
We kunnen weer allerlei klussen uitvoeren op ons lapje grond.

Bollen
Bij de in de lente bloeiende narcissen, tulpen en hyacinten moeten de uitgebloeide bloemen verwijderd worden.
Ze zijn ontsierend en de vorming van zaad zou van de bollen te veel energie vragen.
Tulpenbloemen bevatten vaak schimmelsporen; als deze niet met de uitgebloeide bloemen worden verwijderd gaan ze naar de bollen.
Snijd verwelkte bloemen met 3-5 cm steel af en laat de rest van de steel en de bladeren zitten; hieraan onttrekken de bollen voeding die ze opslaan.
Het juiste tijdstip om sneeuwklokjes te verplaatsen is nadat ze uitgebloeid zijn. Zo krijgt u na een aantal jaren al een heel veldje.

Borders
Begin met wieden zodra in het voorjaar de groei begint en blijf dat regelmatig doen om de grond vrij van onkruid te houden.
In kleine perken kan dit met de hand maar voor iets grotere oppervlaktes is een schrepel handig. Hak tussen dicht opeengroeiende planten het onkruid weg met een hakkende beweging in de grond.
Zo heeft u in één keer het onkruid met wortels en al verwijderd. Als het onkruid in of direct om de plant staat, kan het nodig zijn de hele plant op te rooien en in stukken te delen om hem te verlossen van het onkruid dat zich om de wortels heeft geslingerd.
Daarna kunt u de delen terugzetten in een onkruidvrije grond.
Nadat het onkruid is verwijderd moet de grond tussen de planten losgemaakt worden, vooral als de grond zwaar is of door veel regen dichtgeslagen is. De losse grond laat lucht en vocht toe tot in de wortels. Een spitvork is daarvoor het beste gereedschap.
Hierna is het verspreiden van organische mest heel belangrijk. Het houdt het vocht in de bodem vast door verdamping tegen te gaan en het voorziet de planten van voedingsstoffen.
Bovendien zorgt het ervoor dat onkruiden niet ontkiemen door gebrek aan licht.
Voor planten die de neiging hebben om later wat te gaan hangen kan rijshout als steun worden gebruikt. Rijshout zijn dunne takjes snoeihout die in het midden van de plant gestoken worden.
De boveneinden worden met elkaar verbonden. Bij het groeien van de planten verdwijnt het rijshout onder de stengels en blad.

Snoeien
Bolaccacia en bolcatalpa snoeit u het beste aan het eind van de winter.
Dikke takken mogen teruggesnoeid worden tot 10cm. Dunne takken mag u helemaal weghalen.
Bodembedekkers zoals maagdenpalm en klimop kunt u nu met de snoeischaar terugknippen met een derde. Op deze manier bloeit de maagdenpalm beter en de dikke mat van klimop wordt wat lichter. Deze bodembedekkers bieden ook een prima plek voor bollen zoals narcissen. Bollen die binnen uitgebloeid zijn kunt u hier kwijt.
Met het snoeien van de rozen nog even wachten tot half maart.

Gazon
Zolang het vriest niet op het gazon lopen want dat levert lelijke plekken op.
Als het niet meer vriest kunt u het gazon beluchten door er met een spitvork gaatjes in te prikken. Als het gras begint te groeien kunt u de grasmat met speciale gazonmest een oppepper geven. Voordat u dat doet kunt u het mos weghalen door te verticuteren(machine huren of het laten doen). Het is een stevig karweitje!

Veel tuinplezier gewenst door de Hofenier.